worn battery
regenerated battery

When used, the battery loses its efficiency over time.

Test-Regeneration Unit device is equipped with automatic programme for desulphurisation, regeneration of batteries. It is also possible to determine your own characteristics of the regeneration process.

The result of the regeneration depends on the physical condition of the battery, however, desulphurisation is primary treatment which may significantly improve the battery performance.

Test-Regeneration Unit
Test-Regeneration Unit
Test-Regeneration Unit
Battery

Regeneration

47%

83%

Contact

Regeneration

Testing

Service

Producer of device for repair, testing and regeneration of traction and stationary batteries

logo Eltrans Baterie
Battery usage

Stacjonarne urządzenie przeznaczone jest do regeneracji oraz testowania baterii i ogniw akumulatorowych kwasowych, żelowych i zasadowych. Pełni również funkcję jako uniwersalny prostownik eksploatacyjny oraz prostownik serwisowy, pobudzający baterie nadmiernie rozładowane. Urządzenie w trybie rozładownia baterii zwraca energię do sieci.

Warianty urządzenia:

ZTR 24 - obsługuje baterie o napięciach znamionowych od 2V do 24V

ZTR 48 - obsługuje baterie o napięciach znamionowych od 2V do 48V

ZTR 80 - obsługuje baterie o napięciach znamionowych od 2V do 80V

 

Maksymalny, obsługiwany prąd ustalany jest każdorazowo pod zamówienie.

 

●   Formowanie i regeneracja baterii

●   Ocena jakości baterii

●   Ładowanie eksploatacyjne dowolnej baterii w zakresie obsługiwanych napięć

●   Odzyskiwanie awaryjne nadmiernie rozładowanych baterii

●   Odzyskiwanie energii z rozładowywanych akumulatorów

●   Sprawdzenie jakości obsługi eksploatacyjnej baterii

●   Selekcja uszkodzonych ogniw w baterii

●   Sprawdzenie jakości połączeń pomiędzy ogniwami baterii

Stacjonarne urządzenie przeznaczone jest do regeneracji oraz testowania baterii i ogniw akumulatorowych kwasowych, żelowych i zasadowych. Pełni również funkcję jako uniwersalny prostownik eksploatacyjny oraz prostownik serwisowy, pobudzający baterie nadmiernie rozładowane. Urządzenie w trybie rozładownia baterii zwraca energię do sieci.

Warianty urządzenia:

ZTR 24 - obsługuje baterie o napięciach znamionowych od 2V do 24V

ZTR 48 - obsługuje baterie o napięciach znamionowych od 2V do 48V

ZTR 80 - obsługuje baterie o napięciach znamionowych od 2V do 80V

 

Maksymalny, obsługiwany prąd ustalany jest każdorazowo pod zamówienie.

 

●   Formowanie i regeneracja baterii

●   Ocena jakości baterii

●   Ładowanie eksploatacyjne dowolnej baterii w zakresie obsługiwanych napięć

●   Odzyskiwanie awaryjne nadmiernie rozładowanych baterii

●   Odzyskiwanie energii z rozładowywanych akumulatorów

●   Sprawdzenie jakości obsługi eksploatacyjnej baterii

●   Selekcja uszkodzonych ogniw w baterii

●   Sprawdzenie jakości połączeń pomiędzy ogniwami baterii

Test-Regeneration Unit (ZTR)

Test-Regeneration Unit

Stationary device for regeneration and testing of batteries and lead-acid, gel and alkaline battery cells. The device is also a universal operational rectifier and a service rectifier stimulating excessively discharged batteries. When in the battery discharge mode, it returns energy to the network.

Variants of the device:

ZTR 24 - supports batteries with rated voltage from 2V to 24V

ZTR 48 - supports batteries with rated voltage from 2V to 48V

ZTR 80 - supports batteries with rated voltage from 2V to 80V

 

The maximum supported current is individually determined for each order.

 

Capabilities of the device:

●   Conditioning and regeneration of a battery
●   Battery quality assessment
●   Battery operational charging within the range of supported voltage
●   Emergency recovery of excessively recharged batteries
●   Recovery of energy from recharged batteries
●   Evaluation of the quality of battery exploitation service
●   Selection of damaged battery cells
●   Evaluation of the quality of connections between battery cells

Recover the efficiency of your batteries

Scroll down or click here to go to the product

click here

Eltrans Baterie

© Eltrans Baterie

All rights reserved

logo Eltrans Baterie
Test-Regeneration Unit
Eltrans Baterie
logo Eltrans Baterie
Test-Regeneration Unit
Eltrans Baterie